Firma

Portrét spoločnosti

Spoločnosť ALLROUND INTERNATIONAL k.s.
bola založená v roku 2011. Venujeme sa predovšetkým oblasti výroby a distribúcie pažiacich a kanalizačných systémov, a tiež oblasti čerpadiel, laserov a zameriavacích prístrojov, vrátane produktov z oblasti riadenia stavebných strojov. Naše produkty, stroje, prístroje a zariadenia si môžete ako kúpiť, tak aj prenajať, a to na krátke aj dlhé časové obdobie.

Úzko spolupracujeme
s našou sesterskou spoločnosťou AM Baugeräte HandelsgmbH, ktorá sídli v Rakúsku.

Zameriavacie prístroje
V oblasti stavebných zameriavacich prístrojov sa riadime heslom:

“Obchodný partner pre všetky úlohy zameriavania.”

To znamená od najjednoduchších meracích úloh a zariadení, ako napr. meranie s vodováhou, až po komplexné riadenie a ovládanie na 3D báze a GPS pre bágre, rýpadlá či finišery.

Obzvlášť dôležitým je pre nás zákaznícky servis.
Nielen našim zákazníkom, ale aj používateľom nami ponúkaných produktov, je k dispozícii skúsený tím plný špecialistov. Niektoré prístroje nachádzajúce sa na trhu sú servisované a opravované v našich vlastných servisoch a dielňach. Naša sesterská spoločnosť dokonca disponuje tiež jedinečnou laserovou skúšobňou “LASER ALIGNMENT RANGE”, vďaka čomu vieme presne skontrolovať aj presnosť a nastaviteľnosť akéhokoľvek laserového prístroja.

Pripravenosť prístroja na jeho okamžité použitie
získa od nás zákazník spolu so zakúpeným prístrojom. V prípade opravy alebo servisu dokážeme zákazníkovi zabezpečiť tiež náhradný prístroj počas doby opravy alebo servisu.

ALLROUND-pažiace systémy 3. generácie
Osvedčené ALLROUND-pažiace systémy sú konštruované pre najťažšie nasadenia.  Tieto časom a skúsenosťami vyzreté systémy zabezpečujú bezproblémové práce na dlhý čas (aj desiatky rokov). Zámerné vynechanie malých dielov, závitov a skrutiek umožňuje najrýchlejšie nasadenie našch pažiacich systémov na stavenisku. Montáž a demontáž boxov prebieha v minútach, a úplne bez náradia. Rýchle, robustné a jednoduché ovládanie ponúka základ pre nespočetne veľa možností ich použitia.  

allround-katalóg