Prenájom zariadení

Prenájom

Produkty nachádzajúce sa v portfóliu našej spoločnosti je možné si aj prenajať, a to ako na krátky čas, tak aj na dlhé časové obdobie. Pre nájom pažiacich systémov, čerpadiel, strojov, prístrojov a zariadení platia samostatné nájomné podmienky. Nájomné podmienky obdrží zákazník spolu s cenovu ponukou na ním vybraný tovar.

Pre viac informácií ohľadom nájmu nás kontaktujte.

prenájom-katalóg